บริการกำจัดสัตว์ฟันแทะ

บริการกำจัดสัตว์ฟันแทะ

หนูท่อและหนูตัวเล็กเป็นสัตว์ที่มีฟันคู่หน้าทั้งบนและล่างที่ไม่เคยหยุดงอกเลยตลอดชั่วชีวิตของพวกมัน พวกมันจึงจำเป็นต้องกัดแทะอยู่ตลอดเวลาเพื่อให้ฟันคู่หน้าของพวกมันมีความยาวพอเหมาะและคมอยู่เสมอ  นี่คือเหตุผลข้อแรกที่ทำให้หนูเป็นสัตว์รบกวน การกัดแทะอยู่ตลอดเวลาของพวกมันอาจสร้างความเสียหายอย่างใหญ่หลวงให้กับบ้านเรือน ทรัพย์สิน อาหาร เฟอร์นิเจอร์ และสิ่งอื่นๆ     

เราเรียกหนูที่ต้องอาศัยอยู่กับหรือใกล้ชิดกับมนุษย์หรือต้องพึ่งพามนุษย์ว่า หนูบ้านหรือหนูในเมือง (commensal rodents) ในประเทศไทยหนูที่พบในเขตเมืองหรือแหล่งชุมชนต่างๆ มี 3 สายพันธุ์ ซึ่งเกี่ยวข้องกับผู้เชี่ยวชาญด้านการกำจัดแมลงและสัตว์พาหะนำโรคมากที่สุด ได้แก่ 

 • หนูบ้าน – The House Mouse                         :           Mus musculus

 

 • หนูท้องขาวหรือหนูหลังคา – The Roof Rat or Black Rat            :           Rattus rattus

 

 • หนูนอร์เวย์  – The Norway Rat or Brown Rat      :           Rattus norvegicus

 

คุณจะทราบได้อย่างไรว่ามีการบุกรุกจากหนู: ข้างล่างนี้คือสิ่งบ่งบอกว่ามีหนูบุกรุกเข้ามาในอาคารและบ้านเรือนของคุณแล้ว  

ร่องรอยและรอยเท้า: รอยเท้าและหางของหนูสามารถพบเห็นได้ในบริเวณที่เต็มไปด้วยฝุ่น 

มูลหนู:  มูลของหนูจะพบเห็นได้ง่ายในบริเวณที่พบหนูเดินผ่านบ่อยๆ

รอยกัดแทะ: หนูท่อและหนูตัวเล็กจะกัดแทะพื้นผิวแข็งๆ หรือสิ่งต่างๆ อยู่เสมอ เพื่อให้ฟันคู่หน้าบนและล่างของพวกมันมีขนาดและรูปทรงที่พอเหมาะ ซึ่งเป็นสิ่งบ่งบอกถึงการบุกรุกของหนูประการหนึ่ง 

รูหรือโพรง: ส่วนมากหนูนอร์เวย์มักจะขุดรูหรือโพรงตามฐานรากและฝาผนัง ใต้พุ่มไม้ หรือใต้กองเศษดินเศษหินต่างๆ 

คราบไขมัน: หนูมักจะวิ่งผ่านเส้นทางเดิมๆ จึงทำให้เกิดคราบไขมันในบริเวณพื้นที่เหล่านั้น เช่น คานค้ำหลังคา คานรับน้ำหนัก ท่อน้ำ และพื้นผิวแนวตั้งต่างๆ  

คราบปัสสาวะ: คราบปัสสาวะของหนูจะสามารถมองเห็นได้โดยใช้รังสีอัลตร้าไวโอเลต แต่คุณอาจตรวจพบได้จากกลิ่นของมันที่คล้ายกับชะมด

ทำไมคุณจึงควรกำจัดหนูอย่างสม่ำเสมอ 

 

 • หนูเป็นสัตว์พาหะนำโรค

หนูเป็นสัตว์พาหะนำโรคต่างๆ มากมายและเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดการระบาดครั้งใหญ่ของกาฬโรคในมนุษย์  หนูท่อและหนูตัวเล็กยังเป็นพาหะนำโรคที่ร้ายแรงอีกหลายชนิด ได้แก่ โรคติดเชื้อไวรัสฮันตา (Hantavirus) โรคติดเชื้อซาลโมเนลลา (Salmonella) โรคฉี่หนู (Leptospirosis) และอื่นๆ

 • หนูทำลายทรัพย์สินและพืชผลทางการเกษตร

หนูเป็นสัตว์ที่จะต้องกัดแทะบางสิ่งบางอย่างอยู่เสมอ เพื่อให้ฟันคู่หน้าบนและล่างของพวกมันมีขนาดพอดีกับร่างกาย จากนิสัยดังกล่าวนี้เอง หนูจึงทำให้เกิดความเสียหายอย่างใหญ่หลวงต่อทรัพย์สิน พืชผลทางการเกษตร และอาหาร 

วิธีการกำจัดหนูท่อและหนูตัวเล็กของ อินโนเวทีฟ เพสท์ เมเนจเม้นท์

อินโนเวทีฟ เพสท์ เมเนจเม้นท์ ใช้วิธีการแบบผสมผสานในการกำจัดหนู และใช้หลักการ4 Eในการจัดทำแผนดำเนินการ ได้แก่  

  • กำจัดทางเข้า (Eliminate entry): เพื่อป้องกันไม่ให้หนูจากภายนอกสามารถเข้ามาในบ้านเรือนและอาคารได้ เราจึงได้แนะนำให้ลูกค้าปิดทางเข้าและช่องทางทั้งหมดที่หนูอาจเข้ามาได้
  • กำจัดอาหาร (Eliminate food): อาหารและน้ำดื่มมีความสำคัญต่อการดำรงชีพของสัตว์พาหะนำโรคทุกชนิด ผู้เชี่ยวชาญของเราจึงแนะนำให้ลูกค้ากำจัดแหล่งอาหารและน้ำสำหรับหนูท่อและหนูตัวเล็ก
  • กำจัดที่หลบซ่อน (Eliminate shelter): เพื่อให้แผนดำเนินการของเราประสบผลสำเร็จ เราจำเป็นต้องกำจัดแหล่งหลบซ่อนทั้งหมดของหนูภายในอาคารและเคหสถานของลูกค้า  
  • กำจัดประชากร (Eliminate population): ผู้เชี่ยวชาญของอินโนเวทีฟ เพสท์ เมเนจเม้นท์ จะใช้การป้องกันถึง 3 ระดับ ในการกำจัดประชากรหนูให้หมดสิ้นไปจากอาคารและเคหสถานของลูกค้า โดยใช้การวางเหยื่อล่อเฉพาะภายนอกของตัวอาคาร ในรูปแบบของกล่องดักหนูแบบมีที่ล็อค สำหรับการกำจัดหนูภายในตัวอาคาร เราจะวางแผ่นกาวดักหนูไว้ภายในกล่องสำหรับดักจับหนู   

ก่อนที่จะดำเนินการกำจัดหนู ผู้เชี่ยวชาญของเราจะทำการสำรวจพื้นที่อย่างละเอียด เพื่อให้ปฏิบัติการของเราเป็นทางแก้ปัญหาที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้า

ทำอย่างไรอาคารและบ้านเรือนของคุณจึงจะปราศจากหนู 

 • กำจัดแหล่งน้ำสำหรับหนู โดยซ่อมแซมก็อกน้ำหรือท่อน้ำที่รั่วทั้งภายในและภายนอกตัวอาคารและบ้านเรือน   
 • เก็บขยะหรืออาหารที่ต้องการทิ้งในภาชนะที่ทำด้วยโลหะหรือพลาสติกแข็ง  
 • อย่าวางอาหารทิ้งไว้ข้ามคืนโดยไม่ปิดให้มิดชิด เนื่องจากอาหารจะเป็นตัวดึงดูดพวกหนูให้เข้ามา  
 • ลดจำนวนแหล่งอาหารในธรรมชาติที่อยู่ใกล้กับเคหสถานลง ด้วยการเก็บผลไม้และผลไม้ที่มีเปลือกแข็งในทันทีที่หล่นจากต้นไม้ลงสู่พื้นดิน  
 • ตรวจหาช่องโหว่ตามตัวอาคารและรอยแตกตามระบบสาธารณูปโภคต่างๆ (เช่น เสาไฟฟ้า เสาโทรศัพท์) ที่มีขนาดอย่างน้อย ¼ นิ้วขึ้นไป และอุดช่องโหว่และรอยแตกเหล่านั้นให้เรียบร้อย
 • ติดตั้งโรงเก็บของบนแผ่นคอนกรีต เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการขุดเจาะอุโมงค์
 • ตัดแต่งต้นไม้และไม้ประดับแบบแขวนอย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันไม่ให้หนูใช้เป็นเส้นทางผ่านหรือใช้เป็นที่หลบซ่อนตัว  
 • จับตาดูสัญญาณของการบุกรุกอีกครั้งของหนู และปฏิบัติตามคำแนะนำข้างต้นอย่างต่อเนื่อง