การจัดการศัตรูพืช
มืออาชีพ
ที่เชื่อถือ | มีประสบการณ์ | ทุ่มเท ขอใบเสนอราคา
ตรวจสอบ - ตรวจจับ - ถูกต้อง -
ตรวจสอบ
ที่เชื่อถือ | มีประสบการณ์ | ทุ่มเท ขอใบเสนอราคา
ป้องกันและกำจัดแมลง ที่เชื่อถือ | มีประสบการณ์ | ทุ่มเท ขอใบเสนอราคา ป้องกันและกำจัดแมลงบิน ที่เชื่อถือ | มีประสบการณ์ | ทุ่มเท ขอใบเสนอราคา

คว้าข้อเสนอพิเศษ

โปรโมชั่นพิเศษ รับบริการกำจัดปลวก 3 ปี ราคาเพียง15,000 บาทเท่านั้น

โทรหาเรา 02-102-9041

ยินดีต้อนรับสู่แผนกกำจัดแมลงของคุณ

บริษัท อินโนเวทีฟ เพสท์ เมเนจเม้นท์ จำกัด ได้นำวิธีการเชิงนิเวศวิทยาที่มุ่งเน้นความต้องการของลูกค้ามาใช้ในการกำจัดแมลงและสัตว์พาหะนำโรคต่างๆ ซึ่งสามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดจากแมลงและสัตว์พาหะนำโรคได้ในระยะยาว โดยมีผลกระทบน้อยที่สุดต่อสุขภาพของบุคคล สิ่งแวดล้อม รวมถึงสิ่งมีชีวิตอื่นๆ ที่ไม่ใช่เป้าหมายในการป้องกันและกำจัด

บริษัท อินโนเวทีฟ เพสท์ เมเนจเม้นท์ จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 โดยกลุ่มบุคคลที่เป็นมืออาชีพด้านการกำจัดแมลงและสัตว์พาหะนำโรคโดยเฉพาะ ซึ่งมีประสบการณ์การทำงานในหลากหลายประเทศ เพื่อให้บริการด้านการกำจัดแมลงและสัตว์พาหะนำโรค การรมควันเพื่อฆ่าเชื้อโรค ตลอดจนการให้คำปรึกษาและพัฒนาทักษะในด้านเหล่านี้อย่างมีคุณภาพในระดับสูงแก่ลูกค้าในประเทศไทย โดยใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีที่เป็นนวัตกรรมล่าสุด เรามีทีมงานวิจัยและพัฒนาที่ช่วยสนับสนุนแผนงานด้านการกำจัดแมลงและสัตว์พาหะนำโรคของเรา โดยการวิเคราะห์ถึงสาเหตุรากเหง้าของปัญหาและเสนอวิธีแก้ไขปัญหาที่ตรงจุดให้กับลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าสามารถมุ่งเน้นการดำเนินกิจการของตนเองได้

รับการประมาณราคาฟรีสำหรับ:

เราจะติดต่อคุณใน 3 ชั่วโมง

การควบคุมศัตรูพืชและการรมควัน

We provide one stop solution for all kind of pest service, fumigation service and products related to pest control for our customers so that they can focus on their core business. For more details of our services kindly through below details:
บริการกำจัดตัวเรือด

บริการกำจัดตัวเรือด

บริการกำจัดตัวเรือด

Our bed bug control service comprises of treating the all places where the bed bugs may be hiding

บริการกำจัดยุง

บริการกำจัดยุง

บริการกำจัดยุง

Our experts use integrated Mosquito management approach to give long lasting relief from mosquitoes

บริการกำจัดแมลงบิน

บริการกำจัดแมลงบิน

บริการกำจัดแมลงบิน

We use integrated fly management approach to get ride of flies insects at customer premises

บริการกำจัดปลวก

บริการกำจัดปลวก

บริการกำจัดปลวก

Innovative Pest Management offer chemical treatment and baiting system for termite colony elimination