บริการกำจัดยุง

บริการกำจัดยุง

ยุงเป็นแมลงพาหะนำโรคที่น่ารำคาญที่สุดชนิดหนึ่งที่เราต้องคลุกคลีด้วยมาเป็นเวลานาน ยุงตัวเต็มวัยเป็นแมลงบินได้ขนาดเล็กที่เป็นภัยคุกคามต่อมนุษย์เป็นอย่างมาก เนื่องจากมันเป็นพาหะนำโรคได้หลายอย่าง เช่น มาลาเรีย โรคเท้าช้าง โรคไข้สมองอักเสบเจอี และไข้เลือดออก เป็นต้น  ยุงหลายสายพันธุ์เมื่อกัดคนแล้วจะทำให้เกิดอาการคัน บวม กระสับกระส่าย และนอนไม่หลับได้ และยังขัดขวางความสำราญของการอยู่ภายนอกอาคารอีกด้วย ยุงตัวเต็มวัยเพศเมียหลายสายพันธุ์มีส่วนของปากที่มีลักษณะเป็นหลอดกลวง ซึ่งใช้ในการดูดเลือดจากเหยื่อเพื่อการผลิตไข่

สายพันธุ์ของยุงที่พบในประเทศไทย

    • ยุงก้นปล่อง (Anopheles spp.) – พวกนี้ชอบน้ำสะอาดในการแพร่พันธุ์ และเป็นพาหะของโรคมาลาเรีย 

 

    • ยุงรำคาญ (Culex spp.) – แพร่พันธุ์ในน้ำเน่า น้ำสกปรก และเป็นพาหะของโรคไข้สมองเจอี 

 

    • ยุงลาย (Aedes spp.) – แพร่พันธุ์ในภาชนะต่างๆ และเป็นพาหะของโรคไข้เลือดออก ไข้เหลือง และ       ไข้ซิกา

 

วิธีการกำจัดยุงของอินโนเวทีฟ เพสท์ เมเนจเม้นท์

ผู้เชี่ยวชาญของอินโนเวทีฟ เพสท์ เมเนจเม้นท์ ใช้วิธีการแบบผสมผสาน ในการกำจัดยุงเพื่อลดจำนวนยุงในระยะยาว ซึ่งรวมถึงการกำจัดลูกน้ำ การฆ่ายุงตัวเต็มวัย และการใช้อุปกรณ์ในการควบคุมประชากรของยุงตัวเต็มวัย 

 

การกำจัดลูกน้ำยุง:

การฆ่าลูกน้ำเป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพสูงสุดและได้ผลดีที่สุดในการกำจัดยุงในแหล่งน้ำนิ่ง วิธีนี้พุ่งเป้าไปที่ลูกน้ำ ซึ่งเป็นระยะที่เปราะบางที่สุดในวงจรชีวิตของยุง  สารเคมีจำพวกสารควบคุมการเติบโตของยุงจะทำลายขั้นตอนต่างๆ ของการเติบโตตามปกติของลูกน้ำ และทำให้พวกมันตายในที่สุด 

 

การฆ่ายุงตัวเต็มวัย – การฉีดพ่นสารเคมีที่มีฤทธิ์ตกค้างภายในอาคาร:

การฉีดพ่นสารเคมีที่มีฤทธิ์ตกค้างด้วยเครื่องพ่นละอองฝอยขนาดละเอียดลงไปบนจุดที่ยุงเกาะพัก (เช่น ฝาผนัง) ภายในอาคารบ้านเรือนจะช่วยฆ่ายุงตัวเต็มวัยได้ การฉีดพ่นสารเคมีด้วยเครื่องพ่นละอองฝอยนี้จะทำให้ได้ละอองฝอยขนาดเล็กมาก ซึ่งจะกำจัดยุงที่เข้ามาสัมผัสสารเคมีได้อย่างรวดเร็ว

 

การฆ่ายุงตัวเต็มวัย – การฉีดพ่นหมอกควันหรือละอองฝอยภายนอกอาคาร:

การพ่นหมอกควัน (ของสารเคมี) ที่ใช้ความร้อน (Thermal fog generator) เป็นวิธีที่รวดเร็วในการกำจัดยุงตัวเต็มวัยแบบชั่วคราว เครื่องพ่นหมอกควันชนิดนี้ใช้ขดลวดที่ให้ความร้อนที่ทำให้น้ำยาฆ่ายุงกลายเป็นหมอกควันเพื่อใช้ฆ่ายุงตัวเต็มวัย วิธีฉีดพ่นหมอกควันนี้เหมาะสำหรับการกำจัดยุงภายนอกอาคารที่ครอบคลุมพื้นที่กว้าง เช่น สนามหญ้าที่มีขนาดใหญ่ ระเบียง หรือพื้นที่อื่นๆ ที่มียุงอาศัยอยู่  

 

การใช้อุปกรณ์ดักจับยุงในการกำจัดยุงตัวเต็มวัย:

อินโนเวทีฟ เพสท์ เมเนจเม้นท์ มีอุปกรณ์ดักจับยุงหลากหลายชนิดที่มีความเหมาะสมกับการใช้งานทั้งภายในและภายนอกอาคารไว้ให้บริการ อุปกรณ์ดักจับยุงเหล่านี้จะสร้างความร้อนและก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เพื่อล่อยุงให้เข้ามาติดกับดัก