บริการกำจัดมด

บริการกำจัดมด

มดเป็นสัตว์รบกวนประเภทหนึ่งเมื่อมันอาศัยอยู่ในบ้านหรือที่อยู่อาศัยของเรา มดเป็นแมลงสังคมที่อยู่รวมกันเป็นอาณาจักร มดจะอยู่ร่วมกับมดตัวอื่นๆ ที่ร่วมรังเป็นระบบวรรณะ (Caste) โดยแบ่งหน้าที่กันรับผิดชอบ โดยทั่วไปรังมดหนึ่งๆ จะประกอบด้วยมดงานและมดที่ทำหน้าที่สืบพันธุ์ มดงานเป็นมดที่เรามักจะพบเห็นบ่อยที่สุด โดยมดงานจะเป็นมดเพศเมียทั้งหมด พวกมันมีหน้าที่สร้างรัง หาอาหาร เลี้ยงดูตัวอ่อน ย้ายรัง และปกป้องรังเมื่อจำเป็น มดหลายๆ พันธุ์มักจะอาศัยอยู่ในสนามหญ้าและสวนไม้ประดับตามต้นไม้และพุ่มไม้ภายในและรอบๆ บ้าน สำนักงาน และอาคารของเรา สายพันธุ์ของมดที่เรามักจะพบเห็นใกล้ๆ หรือภายในบ้าน สำนักงาน และอาคารที่เราอยู่อาศัย ได้แก่   

  • มดทางเท้า หรือ – Pavement Ant (Tetramorium caespitum
  • มดเหม็น หรือ – Odorous House Ant (Tapinoma sessile
  • มดน้ำผึ้ง หรือ – Small Honey Ant (Prenolepis imparis
  • มดช่างไม้ หรือ – Carpenter Ant (Camponotus spp.) 
  • มด – Larger Yellow Ant (Acanthomyops interjectus
  • มดละเอียด หรือ – Pharaoh Ant (Monomorium pharaonis)

เรามักจะพบเห็นมดในที่ใดบ้าง

มดสามารถพบเห็นได้ทั่วไปทั้งภายในและภายนอกห้องในอาคารสถานที่หนึ่งๆ โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีการจัดเก็บ การเตรียม และการจัดการเกี่ยวกับอาหาร หรือมีขยะสะสม ในสถานที่ที่มีความชื้น เช่น รอบๆ ท่อประปา รอบๆ ฐานราก แผ่นวัสดุปูพื้น ทางเท้า และระเบียง หรือกระจายอยู่ตามสนามหญ้า ในพื้นที่ที่เป็นไม้ เช่น ท่อนไม้ ตอไม้ ต้นไม้ รั้วไม้ เสาโทรศัพท์ และไม้หมอนรถไฟ เป็นต้น ทางที่มดจะเข้าสู่บ้านเรือน ได้แก่ ประตูทางเข้า รอยแตก และช่องว่างใต้ผนัง จุดที่เปิดประตูกว้างออกตรงขอบล่างของประตูกระจกบานเลื่อนเป็นอีกจุดหนึ่งที่มดจะเข้าสู่บ้านเรือนได้ง่าย แต่มักจะถูกมองข้ามไป  

ปัญหาที่เราพบจากมด

ปัญหาต่างๆ ที่อาจเกิดจากมด ได้แก่ การสร้างความรำคาญตา การกัดหรือต่อย การทำลายหรือทำให้อาหารสกปรก ความเสียหายต่องานไม้และงานก่อสร้างที่ทำด้วยหินหรืออิฐ รูโหว่ที่เกิดจากการกัดแทะในสินค้าประเภทผ้าหรือยาง การขโมยเมล็ดพันธุ์จากดอกไม้และสนามหญ้า ความเสียหายต่อพืชที่ปลูกในบ้าน มดบางชนิดยังทำหน้าที่เป็นเจ้าบ้าน (host) ตัวกลางที่นำปรสิตเข้าสู่ร่างกายสัตว์ทั่วไปและสัตว์ปีก และยังเป็นพาหะนำโรคมาสู่คนและพืชได้ด้วย เช่น โรคบิด การติดเชื้อแบคทีเรียสเตรปโตคอคคัส (Streptococcus) ซูโดโมแนส (Pseudomonas) และ สแตฟฟิลโลคอคคัส (Staphylococcus) เป็นต้น นอกจากนั้นมดยังอาจทำให้เกิดการปนเปื้อนในอาหาร ทำให้เกิดโพรงในเนื้อไม้ ทำให้สิ่งทอต่างๆ เสียหายโดยการกัดกินบริเวณที่มีคราบเปื้อน  และเรายังพบหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่ามดยังอาจเป็นพาหะนำโรคอื่นๆ มาสู่มนุษย์อีกด้วย เช่น   โรคฝีดาษ อหิวาตกโรค โรคบิด วัณโรค การติดเชื้อแบคทีเรียสเตรปโตคอคคัส (Streptococcus) ซูโดโมแนส (Pseudomonas) และสแตฟฟิลโลคอคคัส (Staphylococcus) และกาฬโรค อีกทั้งยังทำลายพืชพันธุ์และกัดหรือต่อยอีกด้วย

วิธีการกำจัดมดของ อินโนเวทีฟ เพสท์ เมเนจเม้นท์

ผู้เชี่ยวชาญของ อินโนเวทีฟ เพสท์ เมเนจเม้นท์ จะตรวจสอบพื้นที่ทั้งหมดก่อนให้บริการกำจัดมด หลังจากนั้นผู้เชี่ยวชาญจะวางเหยื่อล่อมดที่มีความเป็นพิษต่ำกว่า หรือทำการฉีดพ่นยาฆ่าแมลงที่ได้รับการรับรองจากองค์การอาหารและยาเพื่อกำจัดรังมด เหยื่อล่อมดจะถูกวางไว้ตามเส้นทางเดินของมด ดังนั้นจึงห้ามทำความสะอาดเส้นทางเดินของมดจนกว่าปัญหาการรบกวนจากมดจะหมดไปโดยสิ้นเชิง เนื่องจากเราต้องการให้มดขนเหยื่อล่อเหล่านี้กลับไปยังรังของมัน เมื่อเรากำจัดการรบกวนจากมดได้โดยสิ้นเชิงแล้ว จึงจะสามารถทำความสะอาดพื้นผิวเส้นทางเดินของมดได้ และรักษาความสะอาดของพื้นผิวเหล่านั้นต่อไป ผู้เชี่ยวชาญจะจดบันทึกสิ่งต่างๆ อย่างละเอียดใน ระหว่างขั้นตอนการบำบัดเพื่อใช้ในการอ้างอิง และในระหว่างการบำบัดนั้น ผู้เชี่ยวชาญก็จะให้คำแนะนำแก่ลูกค้าเกี่ยวกับการดูแลรักษาอาคารและเคหสถานให้ปราศจากมด

การขจัดการบุกรุกของมด 

การรักษาสุขอนามัยเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งต่อการป้องกันและกำจัดแมลงและสัตว์พาหะนำโรคทุกชนิด เช่นเดียวกับสิ่งมีชีวิตอื่นๆ มดก็ต้องการน้ำ อาหาร และที่อยู่อาศัยเพื่อการอยู่รอด มดจะออกจากรังเมื่อมันต้องการไปหาอาหารและน้ำดื่ม ดังนั้นการเก็บอาหารไว้ในภาชนะที่มีฝาปิดเป็นอย่างดี การถูพื้นให้สะอาดเสมอ และการรักษาความสะอาดของพื้นผิวต่างๆ จะช่วยป้องกันการบุกรุกจากมดในบ้านเรือนและสำนักงานของคุณได้  มดเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีขนาดเล็กมาก และสามารถเข้าสู่เคหสถานและอาคารต่างๆ ทางรอยแตกและช่องโหว่ต่างๆ ได้อย่างง่ายดาย ดังนั้นเพื่อลดโอกาสดังกล่าวนี้ให้เหลือน้อยที่สุด เราจึงควรอุดรอยแตกที่ประตูและหน้าต่างทุกบาน รวมถึงตามสายเคเบิ้ล ท่อน้ำ และสายไฟในบริเวณประตูทางเข้าด้วย  การหมั่นตรวจตราฐานรากของอาคารเพื่อหารอยแตกต่างๆ อย่างสม่ำเสมอจะช่วยป้องกันไม่ให้มดจากข้างนอกเข้ามาในบ้านหรืออาคารได้เป็นอย่างดี