บริการกำจัดปลวก

บริการกำจัดปลวก

ปลวกใต้ดิน (Subterranean Termites) ซึ่งมักจะถูกเรียกอย่างผิดๆ ว่า ‘มดขาว’ เป็นแมลงรบกวนที่สร้างความเสียหายให้กับมนุษย์มากที่สุด ปลวกเป็นแมลงสังคมที่อาศัยอยู่รวมกันเป็นอาณาจักรที่อยู่ในดิน รังปลวกรังหนึ่งๆ จะประกอบด้วย ราชาปลวก ราชินีปลวก (หรือนางพญาปลวก) ปลวกงาน และปลวกทหาร  ปลวกบางสายพันธุ์อาจมีประชากรที่เพิ่มจำนวนได้มากถึง 10 ล้านตัวในแต่ละปี ปลวกเป็นแมลงที่กินทุกสิ่งที่มีเซลลูโลส เช่น ไม้ กระดาษ สิ่งทอ ฯลฯ อย่างไม่รู้จักอิ่ม ในการหาอาหารของปลวก พวกมันอาจสร้างความเสียหายให้แม้แต่กับวัสดุที่ไม่ใช่เซลลูลอยด์ เช่น พลาสติก ยางสังเคราะห์ นีโอพรีน สายโทรศัพท์ และสายไฟ เป็นต้น โดยทั่วไปแล้วทุกอย่างที่เรามีอยู่ในอาคารและบ้านเรือน สามารถจะถูกปลวกกัดกินและสร้างความเสียหายให้ได้ทั้งนั้น 

คุณจะทราบได้อย่างไรว่ามีการบุกรุกจากปลวก: ปลวกใต้ดินเป็นปลวกที่พบมากที่สุดในประเทศไทย ซึ่งสร้างความเสียหายให้กับทรัพย์สินของเรา สัญญานที่พบบ่อยที่สุดที่บ่งบอกให้เรารู้ว่ามีการบุกรุกจากปลวก ได้แก่  

 • ปลวกสืบพันธุ์มีปีก หรือฝูงปลวก หรือแมลงเม่า: แมลงเม่าคือปลวกเพศผู้และปลวกเพศเมียที่มีปีกในวัยหนุ่มสาว ซึ่งมักจะพบเห็นได้ง่ายในบริเวณใกล้ๆ กับหลอดไฟในช่วงฤดูฝน   
 • รังปลวก: ปลวกใต้ดินจะสร้างรังที่ทำจากโคลนเพื่อให้ความชุ่มชื้นแก่พวกมันในขณะที่ต้องเดินทางระหว่างรังและแหล่งอาหาร รังปลวกเป็นสัญญานของการบุกรุกจากปลวกที่เราพบบ่อยที่สุด ซึ่งมักจะพบใกล้กับรากฐานของอาคารและบ้านเรือน หรือพื้นที่อื่นๆ ที่มีความชื้นในตัวอาคาร   
 • ความเสียหายต่อวัสดุไม้: ปลวกมักจะกัดกินไม้จากภายในสู่ภายนอก ดังนั้นเมื่อใดที่เราเคาะไม้แล้วมีเสียงเหมือนเป็นรูกลวงอยู่ด้านใน ก็มักจะหมายความว่ามีการทำลายจากปลวกเกิดขึ้น   

 

ทำไมคุณจึงควรกำจัดปลวก:

ปลวกเป็นแมลงที่มีประโยชน์อย่างมากในระบบนิเวศน์ แต่เมื่อพวกมันบุกรุกและโจมตีอาคารและบ้านเรือนของเรา มันจะสามารถสร้างความเสียหายอย่างใหญ่หลวงให้กับทรัพย์สินและสิ่งมีค่าอื่นๆ ของเรา เนื่องจากปลวกชอบกัดกินไม้และผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่ทำจากต้นไม้ เช่น กระดาษ เฟอร์นิเจอร์ เสื้อผ้า พรม ฯลฯ แต่ในระหว่างที่พวกมันออกแสวงหาอาหาร พวกมันก็อาจจะกัดกินวัสดุอย่างอื่นได้ด้วย เช่น หนัง ยาง ฉนวนหุ้มสายไฟ ไนล่อน นีโอพรีน ฯลฯ   

วิธีการกำจัดปลวกของ อินโนเวทีฟ เพสท์ เมเนจเม้นท์

ผู้เชี่ยวชาญของ อินโนเวทีฟ เพสท์ เมเนจเม้นท์ จะสำรวจพื้นที่อย่างละเอียดโดยใช้เครื่องมือที่เหมาะสม เพื่อกำหนดรูปแบบของการบำบัด จากนั้นจึงใช้วิธีการบำบัดแบบใช้สารเคมี ร่วมกับการวางเหยื่อล่อเพื่อกำจัดรังปลวกให้สิ้นซาก

 

การบำบัดโดยใช้สารเคมี:

อินโนเวทีฟ เพสท์ เมเนจเม้นท์ ให้บริการกำจัดปลวกโดยใช้ผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมก่อนและหลังการก่อสร้างอาคารและบ้านเรือน  

  • การกำจัดปลวกก่อนการก่อสร้าง:

   อินโนเวทีฟ เพสท์ เมเนจเม้นท์ ให้บริการกำจัดปลวกก่อนการก่อสร้างโดยรับประกันผลสำเร็จ 3 ปี หลักการของการกำจัดปลวกก่อนการก่อสร้างคือ การสร้างสิ่งกีดขวางอย่างต่อเนื่องให้กับปลวกด้วยสารกำจัดปลวกในบริเวณด้านใต้และรอบๆ ตัวอาคารที่กำลังก่อสร้าง เพื่อกำจัดทางเข้าสู่ตัวอาคารของปลวกใต้ดิน  การบำบัดโดยใช้สารเคมีจะเริ่มทำเมื่อรากฐานและผนังของรากฐานของตัวอาคารก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว และท่อต่างๆ โดยรอบผนังของรากฐานได้รับการติดตั้งแล้ว ซึ่งจะทำให้เราสามารถฉีดพ่นสารกำจัดปลวกผ่านเข้าไปได้เป็นระยะๆ  
  • การกำจัดปลวกหลังการก่อสร้าง:เพื่อสร้างสิ่งกีดขวางให้กับปลวกตลอดแนวของส่วนที่ผนังและพื้นบรรจบกัน ผู้เชี่ยวชาญของเราจะทำการเจาะรูเป็นระยะๆ ทุกๆ 1.01.5 เมตร ที่ด้านนอกของผนังของรากฐาน แล้วบรรจุสารกำจัดปลวกลงไปในแต่ละรู เมื่อรูทั้งหมดถูกบรรจุด้วยสารกำจัดปลวกแล้ว เราก็จะทำการปิดผนึกรูเหล่านั้นด้วยซีเมนต์ขาว

 

ระบบเหยื่อล่อกำจัดปลวก (Termite Baiting System):

อินโนเวทีฟ เพสท์ เมเนจเม้นท์ ใช้ระบบเหยื่อล่อกำจัดปลวกในการทำลายรังปลวกให้สิ้นซากจากอาคารและเคหสถานของคุณ เหยื่อล่อปลวกจะมีความเป็นพิษต่ำกว่าและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยเหยื่อล่อปลวกจะทำจากสารกำจัดปลวกในปริมาณน้อยผสมเข้ากับเซลลูโลส ซึ่งสามารถกำจัดประชากรปลวกทั้งหมดซึ่งออกหาอาหารภายในและรอบๆ ตัวอาคารได้ โดยระบบเหยื่อล่อกำจัดปลวกของเราจะประกอบด้วยสถานีเหยื่อล่อปลวกทั้งในดิน ในคอนกรีต และเหนือพื้นดิน ซึ่งจะครอบคลุมส่วนที่เป็นพื้นอาคารทั้งหมด  

 

ทำอย่างไรอาคารและบ้านเรือนของคุณจึงจะปราศจากปลวก 

  • นำตอไม้ รากไม้ และวัสดุไม้ รวมถึงวัสดุที่คล้ายคลึงกัน ออกจากพื้นที่ก่อสร้างของอาคารก่อนที่จะเริ่มดำเนินการก่อสร้าง   
  • นำแผ่นโฟมและเสาต่างๆ ที่ใช้ในการก่อสร้างออกจากพื้นที่ 
  • หลังเสร็จสิ้นงานก่อสร้าง ทำการปรับระดับดินเพื่อให้ดินที่อยู่รอบๆ ฐานรากแห้ง และทำการระบายน้ำอย่างเหมาะสม  
  • ขจัดรอยแตกต่างๆ ที่เป็นช่องทางให้ปลวกเข้าสู่อาคารและสถานที่ของคุณ เช่น อุดรอยแตกตามรากฐานและในบริเวณที่ระบบสาธารณูปโภค (เช่น เสาไฟฟ้า เสาโทรศัพท์) พาดผ่านกำแพง ด้วยซีเมนต์ ยาแนว หรือวัสดุสำหรับอุดรอยรั่ว  
  • ตรวจเช็คให้แน่ใจว่าต้นไม้และไม้พุ่มต่างๆ ถูกปลูกไม่ชิดกับตัวอาคารมากเกินไป และอย่าปล่อยให้กิ่งไม้พาดมายังพื้นผิวของอาคารที่เป็นไม้ที่อยู่ภายนอก  
  • อย่าเก็บกองไม้หรือเศษไม้ต่างๆ ไว้ใกล้กับอาคารและบ้านเรือน