เกี่ยวกับเรา

บริษัท อินโนเวทีฟ เพสท์ เมเนจเม้นท์ จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 เพื่อให้บริการด้านการกำจัดแมลงและสัตว์พาหะนำโรค และการรมควันเพื่อฆ่าเชื้อโรค ที่มีคุณภาพสูงสุดแก่ลูกค้าในประเทศไทย โดยใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง และให้บริการแบบครบวงจรที่รวมถึงการกำจัดแมลงและสัตว์พาหะนำโรค การรมควันเพื่อฆ่าเชื้อโรค การตรวจสอบ และการพัฒนาทักษะในเรื่องเหล่านี้ให้กับลูกค้า

ทีมงานที่มีประสบการณ์สูงของเราสามารถทำการตรวจสอบ วิเคราะห์ และออกแบบการกำจัดแมลงและสัตว์พาหะนำโรค และการรมควันเพื่อฆ่าเชื้อโรค ที่ตรงตามความต้องการของลูกค้า โปรดติดต่อ อินโนเวทีฟ เพสท์ เมเนจเม้นท์ ได้ตลอดเวลาเพื่อขอข้อมูลเกี่ยวกับบริการและผลิตภัณฑ์ของเรา

ภารกิจของเรา

ให้บริการด้านการกำจัดแมลงและสัตว์พาหะนำโรคที่มีคุณภาพในระดับสูง โดยใช้เทคโนโลยีที่เป็นนวัตกรรมล่าสุด และจัดการฝึกอบรมเพื่อสร้างคุณค่าเพิ่มให้กับลูกค้า

วิสัยทัศน์ของเรา

เป็นบริษัทที่ลูกค้าเลือกใช้บริการเป็นอันดับแรกในด้านบริการกำจัดแมลงและสัตว์พาหะนำโรคในประเทศไทย

S – การตอบสนองอย่างฉับไว

M – การรักษาพันธสัญญา

I –  การสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ

L – การรับฟังและเรียนรู้ 

E – ความเป็นเลิศด้านบริการ

Smiley Pest Innov

ทำไมคุณจึงควรเลือกใช้บริการของ อินโนเวทีฟ เพสท์ เมเนจเม้นท์

  • ให้บริการที่ไว้วางใจได้ เป็นมิตร และตรงต่อเวลา
  • ช่างเทคนิคของเราผ่านการฝึกอบรมและมีประสบการณ์ในระดับสูง และได้รับการรับรองอย่างถูกต้อง 
  • ผลิตภัณฑ์และสารเคมีที่เราใช้ผ่านการรับรองจากองค์การอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกา และสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ประเทศไทย
  • แก้ปัญหาเกี่ยวกับแมลงและสัตว์พาหะนำโรค โดยใช้วิธีการแบบผสมผสาน
  • ให้บริการตรวจสอบฟรี โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
  • รับประกันการแก้ปัญหาให้กับลูกค้า
  • โทรศัพท์มาตรวจเช็คเพื่อติดตามผลกับลูกค้า ตามมาตรฐาน 33 
  • ใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ที่เป็นนวัตกรรมใหม่ล่าสุดในการให้บริการ 
  • จัดการฝึกอบรมฟรีเกี่ยวกับการกำจัดแมลงและสัตว์พาหะนำโรคแบบผสมผสาน ให้กับลูกค้า 
  • ให้คำปรึกษาด้านเทคนิคและการดูแลที่ผ่านการรับรองตามมาตรฐานในระดับสากล (GMP, HACCP, AIB, BRC, FSSC, IFC, ISO 22000: 2015, ISO 9001: 2015, JCI, HALLAL เป็นต้น) และมาตรฐานการตรวจสอบระดับประเทศ (สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา)